30 November 2009

Kahihiyan sa Araw ni Bonifacio!

"November 30, 2009 - Joseph Ejercito Estrada filed his candidacy for the Presidency... Gloria Macapagal-Arroyo announced she will run for Congress"

Walang delikadeza. Ganid sa kapangyarihan. Garapal sa karangyaan. Kapal ng mga mukha. Mga walang hiya.

Sa lahat ng mga Filipinong nakapag-aral, nakakaraos sa buhay, di kahirapan, nagkaroon ng edukasyon, mga propesyonal, abugado, artista, doktor, engineers, media practitioners, atbp … na patuloy na naglalaan ng kanilang serbisyo, talino at talento, at patuloy na nag-sisilbi, sumu-suporta at sumu-sulsol sa mga <@#$%!> Gloria Macapagal-Arroyo at Joseph Ejercito Estrada …

Nasaan ang inyong mga dangal? Nasan ang inyong pagka-Filipino? Bakit ninyo pina-pabayaang patuloy dungisan ng isang Gloria at ng isang Erap ang mga institusyon ng ating bayan? Bakit ninyo patuloy hinahayaang lapastangin ni Gloria at ni Erap ang institusyon ng kapanguluhan ng ating bayan? Bakit?

Nasaan ang inyong pagmamalasakit sa bayan? Nasaan? Anong aral ang nais ninyong iparating at ipahiwatig sa mga susunod na henerasyong Filipino, sa inyong mga anak at mga magiging anak? Nasan ang inyong konsensya? Nasaan?

Hindi kayo mga mangmang, mas nakaka-intindi kayo kung ano ang tuwid at baluktot na pag-iisip, mas nakaka-alam kayo kung ano ang nararapat sa kinabukasan ng bayan, kung anong respeto ang dapat na binibigay ng bawat Filipino sa mga institusyon ng ating bayan.

Bakit ninyo hinahayaan ang patuloy na pag-wa-walanghiya sa ating bayan ni Erap at ni Gloria? Bakit kayo patuloy na nag-sisilbi at nagla-laan ng inyong mga talino sa mga ganitong klaseng pagkatao? Ito ba ang mga lider na gusto ninyong tuluran ng mga susunod na mga henerasyon? Nasaan nakalagay ang inyong pananagutan? Nasa bayan ba?